Czym są prace ziemne?

Inne

Written by:

Realizacja inwestycji budowlanych wymaga uprzedniego rozplanowania. Dobrze przygotowany projekt umożliwia odpowiednią realizację kolejnych etapów budowy oraz daje jasne wskazówki, co do działania dla jego wykonawców. Istotnym elementem takiej inwestycji jest przygotowanie terenu, na którym powstanie budynek, za co odpowiadają prace ziemne.

Na czym one polegają?

Roboty ziemne obejmują procesy przygotowania gruntu poprzez jego odpowiednie ukształtowanie, przesuwanie, zagęszczanie czy usuwanie oraz transport ziemi. Z reguły wymagają zastosowania specjalistycznych sprzętów, jak koparki, ładowarki czy spycharki. W przypadku trudnych oraz twardych gruntów czy obecności skał, stosuje się również usługi koparko ładowarką

Klasyfikacja i rodzaje

Wśród robót ziemnych, w zależności od podejmowanych działań, wyróżnia się porządkowe, podstawowe oraz wykończeniowe prace ziemne. Porządkowe przygotowują teren przez usunięcie zbędnej roślinności. Podstawowe zawierają w sobie makroniwelację i niwelację, wykopy bądź nasypy. Z kolei roboty wykończeniowe charakteryzują się wyrównywaniem dna wykopów oraz wykonywaniem wykopów pod fundamenty.

Bezpieczeństwo przy pracach

Roboty ziemne przy realizacji wymagają zastosowania środków ochrony dla pracowników, jak i osób postronnych. Istotne jest ustalenie odległości, w jakich mogą być wykonywane prace oraz właściwy sposób ich realizacji, choćby przez szkolenie BHP. Dodatkowo, miejsca budowy powinny być odpowiednio ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi.