Jak leczyć chorobę Dupuytrena?

Inne

Written by:

Choroba Dupuytrena jest schorzeniem związanym z powstaniem przykurczu w obrębie dłoniowej części ręki. Choroba ta, zwana również przykurczem Dupuytrena często występuje u mężczyzn po 50-tym roku życia – często na to schorzenie narażeni są alkoholicy, cukrzycy, osoby z chorobami wątroby. Etiologia schorzenia nie jest do końca znana – najpewniej związana jest ona z aktywacją silnej odpowiedzi zapalnej. Doprowadza ona do nasilenia aktywności komórek w miejscu rozcięgna dłoniowego, jego grubienia i następowego bliznowacenia.


Jak wygląda leczenie choroby Dupuytrena?


Zastosowane leczenie w chorobie Dupuytrena w sport-klinika.pl ukierunkowane jest przede wszystkim na stadium choroby, w której znajduje się chory. Początkowe stadia związane są najczęściej z aktywnością miejscową fibroblastów, co doprowadza między innymi do pogrubienia rozcięgna dłoniowego. Związane to jest z aktywnością komórek, które produkują kolagen odpowiedzialny za pogrubienie tkanek. W pierwszych stadiach dochodzi do stopniowego zmniejszenia się wymiarów ręki – związane to jest z następczym przykurczem, który wynika ze zwiększenia sztywności tkanek w obrębie ręki. Choroba lokalizować się może w dowolnym miejscu i powodować przykurcz dłoniowy ręki i palców, zwężenie ręki etc. Bardzo ważne jest wdrożenie ukierunkowanego leczenia. We wczesnych stadiach, leczenie choroby Dupuytrena opiera się o zastosowanie przeróżnych zabiegów fizyko oraz kinezyterapeutycznych. Dobre rezultaty daje np. jonoforeza wykorzystująca leki – np. sterydy. Oprócz tego bardzo dobrze leczenie choroby Dupuytrena wspomagają inne metody terapeutyczne. Standardem w leczeniu utrwalonego przykurczu jest przecięcie bliznowatych tkanek.


Jak wygląda rokowanie?

Wszystko zależy od tego, na jakim etapie wdrożone zostało leczenie choroby Dupuytrena – jeśli udało się to zrobić wcześnie, to wtedy nie ma specjalnych obaw dotyczących zachowania sprawności ręki.