Jak leczyć chorobę Dupuytrena?

Inne

Written by:

Choroba Dupuytrena jest schorzeniem związanym z powstaniem przykurczu w obrębie dłoniowej części ręki. Choroba ta, zwana również przykurczem Dupuytrena często występuje u mężczyzn po 50-tym roku życia – często na to schorzenie narażeni są alkoholicy, cukrzycy, osoby z chorobami wątroby. Etiologia schorzenia nie jest do końca znana – najpewniej związana jest ona z aktywacją silnej odpowiedzi zapalnej. Doprowadza ona do nasilenia aktywności komórek w miejscu rozcięgna dłoniowego, jego grubienia i następowego bliznowacenia.


Jak wygląda leczenie choroby Dupuytrena?


Zastosowane leczenie w chorobie Dupuytrena w sport-klinika.pl ukierunkowane jest przede wszystkim na stadium choroby, w której znajduje się chory. Początkowe stadia związane są najczęściej z aktywnością miejscową fibroblastów, co doprowadza między innymi do pogrubienia rozcięgna dłoniowego. Związane to jest z aktywnością komórek, które produkują kolagen odpowiedzialny za pogrubienie tkanek. W pierwszych stadiach dochodzi do stopniowego zmniejszenia się wymiarów ręki – związane to jest z następczym przykurczem, który wynika ze zwiększenia sztywności tkanek w obrębie ręki. Choroba lokalizować się może w dowolnym miejscu i powodować przykurcz dłoniowy ręki i palców, zwężenie ręki etc. Bardzo ważne jest wdrożenie ukierunkowanego leczenia. We wczesnych stadiach, leczenie choroby Dupuytrena opiera się o zastosowanie przeróżnych zabiegów fizyko oraz kinezyterapeutycznych. Dobre rezultaty daje np. jonoforeza wykorzystująca leki – np. sterydy. Oprócz tego bardzo dobrze leczenie choroby Dupuytrena wspomagają inne metody terapeutyczne. Standardem w leczeniu utrwalonego przykurczu jest przecięcie bliznowatych tkanek.


Jak wygląda rokowanie?

Wszystko zależy od tego, na jakim etapie wdrożone zostało leczenie choroby Dupuytrena – jeśli udało się to zrobić wcześnie, to wtedy nie ma specjalnych obaw dotyczących zachowania sprawności ręki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *